Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych "MEDYK"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Świt 47 (60-375 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Jeżyce
tel.: 61 861-63-84

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • Zespół Poradni Specjalistycznych "MEDYK"

  Poznań, Świt 47 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  Telefon: 061 861-63-84
  • Poradnia okulistyczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji i profilaktyki zdrowia
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia Paliatywna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Poznań, Świt 47     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Hospicjum domowe
   Poznań, Świt 47     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet Chirurgii Dziecięcej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Geriatryczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Laryngologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Leczenia Tlenem
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pielęgniarska opieka środowiskowo-rodzinna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Poznań, Świt 47     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
  • Punkt szczepień
   Poznań, Świt 47     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia diabetologiczna dla dorosłych
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta
   Poznań, Świt 47     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
   Poznań, Świt 47     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia ortopedyczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia onkologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia bólu
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół pomocy doraźnej
   Poznań, Świt 47     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia medycyny szkolnej i wieku rozwojowego
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia promocji zdrowia
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ortopedyczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji wzrokowej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologii dziecięcej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia nadciśnieniowa dla dzieci
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia wad postawy
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet chirurgii dziecięcej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia nadciśnienia
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia laryngologii dziecięcej
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia laryngologii
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny szkolnej i wieku rozwojowego
   Poznań, Świt 47     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Poznań, Świt 47     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny szkolnej i wieku rozwojowego
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia promocji zdrowia
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia ortopedyczna
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia rehabilitacji wzrokowej
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia zeza
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia pulmonologii dziecięcej
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia nadciśnieniowa dla dzieci
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia wad postawy
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet chirurgii dziecięcej
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia ortopedyczna
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia leczenia nadciśnienia
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia laryngologii dziecięcej
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia laryngologii
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia alergologiczna
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia medycyny szkolnej i wieku rozwojowego
    Poznań, Świt 47     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Poznań, Świt 47     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia