Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej "MEDILAR" w Kielcach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: nna Na Stoku 63 A (25-437 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 33 03 889

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej...

 • Zakład Laryngologiczny

  Kielce, nna Na Stoku 63 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 33 03 889
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Kielce, nna Na Stoku 63 A     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Audiologiczna
    Kielce, nna Na Stoku 63 A     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria