Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zdzisław Jan Skakuj

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kaczorowska 2 (16-080 Tykocin)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Tykocin miasto
tel.: 85 71 87 337

Jednostki - Niepubliczny Zakład Podstawowej...

 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zdzisław Jan Skakuj

  Tykocin, ul. Kaczorowska 2 (podlaskie / powiat Tykocin miasto)
  Telefon: 85 71 87 337
  Email: zdzislaw.skakuj@wp.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet EKG
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2      Telefon: 85 71 87 337  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pediatryczny
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Tykocin, ul. Kaczorowska 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pediatryczny
    Tykocin, ul. Kaczorowska 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Tykocin, ul. Kaczorowska 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna