Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS" G.Budasz i K. Budasz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rydygiera 1 (64-920 Piła)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Piła
tel.: 67 215-57-54

Jednostki - Niepubliczny Zespół Poradni...

 • Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS" G.Budasz i K. Budasz spólka jawna

  Piła, Rydygiera 1 (wielkopolskie / powiat Piła)
  Telefon: 67 215-57-54
  Email: nzpspuls@poczta.onet.pl
  Witryna: nzps-puls.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Dzieciecej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej "Dermaplus"
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Daignostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Piła, Rydygiera 1      Telefon: 67 215-57-54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia Chemioterapii
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Diabetologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Hematologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologii Dzieciecej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Onkologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Onkologii Dziecięcej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Tlenem
   Piła, Rydygiera 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Stomatologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Internistyczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Psychiatryczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Ortopedyczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gastrologiczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologii oddechowych
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia wad serca
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia zaburzeń rytmu serca
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia jaskry
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia nowotworów krwi
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia padaczki
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej "Dermapuls"
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Piła, Rydygiera 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chemioterapii
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Diabetologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Diabetologii Dziecięcej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Hematologii Dziecięcej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia hematologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Nefrologii Dzieciecej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Neurochirurgiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Neurologii Dziecięcej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Onkologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Onkologii Dziecięcej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia onkologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Poradnia Leczenia Tlenem
    Piła, Rydygiera 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Stomatologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Internistyczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Psychiatryczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Psychologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia Ortopedyczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Wad Postawy
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia pulmonologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia gastrologiczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia alergologii oddechowych
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Poradnia wad serca
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia wad serca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia zaburzeń rytmu serca
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia jaskry
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia nowotworów krwi
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia nowotworów krwi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia padaczki
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia urazowo - ortopedyczna
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej "Dermapuls"
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Piła, Rydygiera 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy