NSZOZ GOMED Zakład Opieki Ambulatoryjnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Polna 9 f (27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 247 03 10

Jednostki - NSZOZ GOMED Zakład Opieki...

 • Przychodnia

  Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  Telefon: 41 263 11 88
  Email: polna@gomed.com.pl
  Witryna: www.gomed.com.pl
  • Poradnia Reumatologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Pracownia USG
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Antynikotynowa
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15      Telefon: 41 263 11 88  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia Diabetologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Preluksacyjna
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Poradnia Diabetologiczna
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Hospicjum Domowe
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum Domowe
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum Domowe
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum Domowe
    Ostrowiec Świętokrzyski, Polna 15     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
 • Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Bałtów, - 32 (świętokrzyskie / powiat Bałtów)
  Telefon: 41 264 13 90
  Email: baltow@gomed.com.pl
  Witryna: www.gomed.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bałtów, - 32      Telefon: 41 264 13 90  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Bałtów, - 32      Telefon: 41 264 13 90  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bałtów, - 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Bałtów, - 32      Telefon: 41 264 13 90  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bałtów, - 32      Telefon: 41 264 13 90  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Bałtów, - 32     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bałtów, - 32      Telefon: 41 264 13 90  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Bałtów, - 32      Telefon: 41 264 13 90  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bałtów, - 32     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  Telefon: 41 247 03 00
  Email: pozdenkow@gomed.com.pl
  Witryna: www.gomed.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Hospicjum Domowe Dla Dzieci
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 10  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek Denkowski 10a      Telefon: 41 247 03 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  Telefon: 41 247 03 10
  Email: biuro@gomed.com.pl
  Witryna: www.gomed.com.pl
  • Poradnia Reumatologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe dla Dzieci
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długotermonowa
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 9 F      Telefon: 41 247 03 10  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy