NZOZ ESKULAP

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Plac Wolności 3a (87-410 Kowalewo Pomorskie)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Kowalewo Pomorskie miasto
tel.: 56 68 41 020

Jednostki - NZOZ ESKULAP

 • NZOZ ESKULAP lek. med. Tomasz Tomaszewski

  Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2 (kujawsko-pomorskie / powiat Kowalewo Pomorskie miasto)
  Telefon: 56 68 41 045
  Email: to-mas@wp.pl
  • Poradnia Ogólna
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2      Telefon: 56 68 41 045  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla Dzieci Zdrowych
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2      Telefon: 56 68 41 045  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia dla Dzieci Chorych
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2      Telefon: 56 68 41 045  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2      Telefon: 56 68 41 045  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2      Telefon: 56 68 41 045  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Pobierania Materiału Laboratoryjnego
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Pobierania Materiału Laboratoryjnego
    Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 2     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • NZOZ ESKULAP lek. med. Tomasz Tomaszewski

  Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a (kujawsko-pomorskie / powiat Kowalewo Pomorskie miasto)
  Telefon: 56 68 41 020
  Email: to-mas@wp.pl
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Ogólna
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla Dzieci Zdrowych
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 572  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia dla Dzieci Chorych
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Rehabilitacji
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 572  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia "K"
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 572  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Dermatologiczny
   Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3a      Telefon: 56 68 41 020  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • NZOZ ESKULAP lek. med. Tomasz Tomaszewski

  Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15 (kujawsko-pomorskie / powiat Kowalewo Pomorskie obszar wiejski)
  Telefon: 56 68 42 113
  Email: to-mas@wp.pl
  • Poradnia Ogólna
   Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15      Telefon: 56 68 42 113  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla Dzieci Zdrowych
   Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15      Telefon: 56 68 42 113  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia dla Dzieci Chorych
   Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15      Telefon: 56 68 42 113  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15      Telefon: 56 68 42 113  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15      Telefon: 56 68 42 113  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kowalewo Pomorskie, Wielkie Rychnowo 15      Telefon: 56 68 42 113  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna