NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Alfa-Med" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Cechowa 19 (43-300 Bielsko-Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 81 66 999

Jednostki - NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Alfa-Med" s.c.

  Bielsko-Biała, Cechowa 19 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 66 999
  Email: alfamed.sc@neostrada.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bielsko-Biała, Cechowa 19      Telefon: 33 81 66 999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Bielsko-Biała, Cechowa 19      Telefon: 33 81 66 999  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bielsko-Biała, Cechowa 19      Telefon: 33 81 66 999  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet ginekologiczny
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet internistyczny
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Bielsko-Biała, Cechowa 19     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet ginekologiczny
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet internistyczny
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia neurologiczna
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pracownia USG
    Bielsko-Biała, Cechowa 19     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa