NZOZ "HED - MED" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Nad Białką 1 B (43-502 Czechowice-Dziedzice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Czechowice-Dziedzice miasto
tel.: 32 21 52 831

Jednostki - NZOZ "HED - MED" S.C.

 • NZOZ "HED - MED" S.C.

  Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B (śląskie / powiat Czechowice-Dziedzice miasto)
  Telefon: 32 21 52 831
  Email: hedmed@interia.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B      Telefon: 32 21 52 831  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy z punktem szczepień
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B      Telefon: 32 21 52 831  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B      Telefon: 32 21 52 831  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B      Telefon: 32 21 52 831  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób sutka
   Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pulmonologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Poradnia kardiologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia nefrologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Poradnia preluksacyjna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia logopedyczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Poradnia diabetologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia neurologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Poradnia alergologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Poradnia chorób sutka
    Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 B     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna