NZOZ Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo -Rodzinnych ,,PRAKTYKA II" B. Mosiężna, G. G. Urbaniak, E.Kluczyk, M. Lewandowska

Działalność lecznicza
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

adres: Kasprzaka 16 (60-237 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald
tel.: 061 866-22-1, 608 202 451
email: ggu3@op.pl

Jednostki - NZOZ Praktyka Pielęgniarek...

 • Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo-rodzinnych ,,PRAKTYKA II"

  Poznań, Kasprzaka 16 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  • Gabinet Pielegniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Poznań, Kasprzaka 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Poznań, Kasprzaka 16     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna