NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Browarna 3 (58-300 Wałbrzych)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wałbrzych
tel.: 74 8422557, 74 8422476 do 78

Jednostki - NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp....

 • NZOZ - Przychodnia "Na Browarnej" sp. z o.o.

  Wałbrzych, Browarna 3 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 74 842-25-57
  Email: nabrowarnej@poczta.onet.pl
  • Poradnia logopedyczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia (gabinet) pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia diabetologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia leczenia bólu
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Cytologia - Położnictwo ginekologiczne
   • Histopatologia - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii dla dzieci
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia chirurgii urozowo-ortopedycznej
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Stomatologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki ogólnej
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Punkt szczepień
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. J. Kochanowskiego Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia dermatologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne
   • USG
   • Tomografia komputerowa
   • Rentgenodiagnostyka
   • Rezonans magnetyczny
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia chemioterapii
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne
   • Diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wałbrzych, Browarna 3     
  • Poradnia medycyny pracy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 748422557  
   Poradnia medycyny pracy
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół Szkolno Przedszkolny Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Gustawa Morcinka Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Stanisława Staszica Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczne Gimnazjum Nr 3 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Publiczne Gimnazjum Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Miejska Szkoła Podstawowa Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 7408422557,74 8422476-78  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 7408422557, 74 8422476-78  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Fizjoterapia domowa
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 842  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gipsownia
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół Szkół Muzycznych im. St. Staszica Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diadnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Pracownia USG
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557,74 8422476-78  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) balneoterapii
   Wałbrzych, Browarna 3      Telefon: 74 8422557, 74 8422476-78  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia logopedyczna
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet zabiegowo - diadnostyczny
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet higieny szkolnej - Zespół Szkół Specjalnych
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet higieny szkolnej Gimnazjum Nr 1
   Wałbrzych, Browarna 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia logopedyczna
    Wałbrzych, Browarna 3     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Gabinet zabiegowo - diadnostyczny
    Wałbrzych, Browarna 3     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
    • Rentgenodiagnostyka - Dermatologia i wenerologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet higieny szkolnej - Zespół Szkół Specjalnych
    Wałbrzych, Browarna 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet higieny szkolnej Gimnazjum Nr 1
    Wałbrzych, Browarna 3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna