NZOZ "PRZYCHODNIA WASSOWSKIEGO"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wassowskiego 2 (80-225 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 34 16 913

Jednostki - NZOZ "PRZYCHODNIA WASSOWSKIEGO"

 • NZOZ "PRZYCHODNIA WASSOWSKIEGO"

  Gdańsk, Wassowskiego 2 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 34 16 913
  Email: przychodnia.w@wp.pl
  Witryna: www.wassowskiego.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia dziecięca
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia logopedyczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 341 69 13  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 341 69 13  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt szczepień
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 341 69 13  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 341 69 13  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 341 69 13  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Pracownia USG
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 341 69 13  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2      Telefon: 58 34 16 913  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet szczepień
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Pracownie inne (EKG)
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Pediatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia geriatryczna
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, Wassowskiego 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Zdrowie matki i dziecka
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Szczepienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia okulistyczna
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia reumatologiczna
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet zabiegowy
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Gabinet szczepień
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
   • Pracownie inne (EKG)
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Pediatria
   • Poradnia kardiologiczna
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia promocji zdrowia
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pracownia USG
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Pracownia USG
    • USG
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia geriatryczna
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Gdańsk, Wassowskiego 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne