NZOZ "VICTI"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Plac Czerwca 1976 Roku 3 (02-495 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ursus
tel.: 22-4783300

Jednostki - NZOZ "VICTI"

 • NZOZ "VICTI"

  Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3 (mazowieckie / powiat Ursus)
  Telefon: 22-4783300
  Email: victi@victi.pl
  Witryna: www.victi.pl
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Dzienny Ośrodek Leczenia Uzależnień
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzaleznień
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Dzienny Oddział terapii uzależnień od alkoholu
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Dzienny Oddział terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Warszawa, Plac Czerwca 1976 Roku 3      Telefon: 48224783300  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria