Oddziały Dzienne i Całodobowe

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Wojska Polskiego 50 (76-200 Słupsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Słupsk
tel.: 59 8423033

Jednostki - Oddziały Dzienne i Całodobowe

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Słupsk, Wojska Polskiego 50 (pomorskie / powiat M. Słupsk)
  Telefon: 59 8423033
  Email: spspzoz@pro.onet.pl
  Witryna: www.psychiatria-slupsk.pl
  • Oddział psychiatryczny
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423441  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8462628  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddzial dla przewlekle psychicznie chorych
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8462628  
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny nr 1 dla chorych psychicznie
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423033  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Oddział dzienny nr 2 terapii uzależnienia od alkoholu
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423033  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Izba przyjęć
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423441  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423033  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny nr 3 psychiatryczny geriatryczny
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423033  
   Oddział dzienny psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Dział Farmacji
   Słupsk, Wojska Polskiego 50      Telefon: 59 8423033  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Oddział dzienny nr 1 leczenia nerwic i zaburzeń osobowości
   Słupsk, Wojska Polskiego 50     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dzienny nr 1 leczenia nerwic i zaburzeń osobowości
    Słupsk, Wojska Polskiego 50     
    Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria