Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Matejki 5a (58-300 Wałbrzych)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wałbrzych
tel.: 74 84 24 506

Jednostki - Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy...

 • Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia

  Wałbrzych, Matejki 5a (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 74 84 24 506
  Email: odl-gfoz@ng.pl
  Witryna: www.fundacja.walbrzych.pl
  • Poradnia internistyczna lekarza POZ
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna lekarza POZ
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stomatologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia laryngologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 66 47 165  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Dział fizykoterapii
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 66 47 167  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział kinezyterapii
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 66 47 167  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Dział fizjoterapii
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 66 47 167  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia logopedyczna
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny - poradnia chirurgii ogólnej
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny - poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny - poradnia laryngologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy POZ
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownie diagnostyczne i zabiegowe inne EKG, Audiomietria, Spirometria
   Wałbrzych, Matejki 5a      Telefon: 74 84 24 506  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni chirurgii ogolnej
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni otolaryngologicznej
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wałbrzych, Matejki 5a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia urologiczna
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny poradni chirurgii ogolnej
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny poradni otolaryngologicznej
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Gabinet zabiegowy
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Wałbrzych, Matejki 5a     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna