Ośrodek Medycyny Pracy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Fabryczna 71 (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 7202303;

Jednostki - Ośrodek Medycyny Pracy

 • Ośrodek Medycyny Pracy

  Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  Telefon: 95 7202303
  Email: biuro@womp.gorzow.pl
  • Poradnia chorób zawodowych
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna i badania słuchu
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna i chorób zawodowych skóry
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgiczno-ortopedyczna
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychiatryczna
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla kierowców
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla uczniów szkół zawodowych i pracowników młodocianych
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynności układu oddechowego i krążenia
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyczna EKG i EEG
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
  • Pracownia badań osób narażonych na choroby wibracyjne
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
  • Pracownia analityki ogólnej (laboratorium)
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
  • Pracownia fizykoterapii
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Gorzów Wielkopolski, Fabryczna 71      Telefon: 95 7202303  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Choroby zakaźne