OŚRODEK PEDIATRYCZNY

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71 (90-329 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Widzew
tel.: 42 674 74 14

Jednostki - OŚRODEK PEDIATRYCZNY

 • Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka w Łodzi

  Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 674 14 14
  Email: szpital@kopernik.lodz.pl
  Witryna: www.kopernik.lodz.pl
  • Izba Przyjęć i Ambulatorium Pomocy Doraźnej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Audiologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chirurgiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Laryngologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna i Leczenia Padaczki
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności u Dzieci i Młodzieży
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Psychologa
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Kartoteka Dziecka Niepełnosprawnego
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zdrowie środowiskowe - Pediatria
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Leczenia Niedoborów Immunologicznych
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71      Telefon: 42 689 50 00  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
  • Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Niemowlęcy
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Toksykologii Dziecięcej, Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział toksykologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Okulistyki Dziecięcej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki Dzieci i Młodzieży
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Oddział Pediatryczny "Jednego Dnia"
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Apteka
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Elektrodiagnostyki i Radiologii
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna i Leczenia Chorób Odzwierzęcych
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci do Lat 3
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci z Chorobą Zezową
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Parazytologii i Leczenia Toksoplazmy
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Stomatologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zaburzeń Rozwoju (Auksjologiczna)
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet Krioterapii i Magnezoterapii
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Dział (pracownia) krioterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia Zdrowia Rodziny
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Seksuologii, Problemów Rodziny i Patplogii Więzi Międzyludzkich
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Psychiatria
  • Zakład Rehabilitacji - Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu Dziecka dla Małych Dzieci
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu Dziecka dla Małych Dzieci
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Senatorium w Kolumnie
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dzieci
  • Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy z Pokojem Bezpiecznych Przesłuchań Dzieci - Ofiar Przemocy
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział Toksykologii Dziecięcej
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział toksykologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Leczenia Niedoborów Immunologicznych
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Izba Przyjęć Pediatryczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci do lat 3
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci z Chorobą Zezową
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Pulmunologiczna
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Oddział Pediatryczny
   Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Oddział Niemowlęcy
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział niemowlęcy
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Oddział Toksykologii Dziecięcej, Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział toksykologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Oddział Chirurgii Dziecięcej
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   • Oddział Okulistyki Dziecięcej
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział okulistyczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki Dzieci i Młodzieży
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział neurologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Oddział Pediatryczny "Jednego Dnia"
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Apteka
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
    • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Medycyna szkolna - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Elektrodiagnostyki i Radiologii
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Alergologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Gastrologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna i Leczenia Chorób Odzwierzęcych
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Kardiologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia Logopedyczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Nefrologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci do Lat 3
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci z Chorobą Zezową
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia leczenia zeza dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Parazytologii i Leczenia Toksoplazmy
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Stomatologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia Urologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Zaburzeń Rozwoju (Auksjologiczna)
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet Krioterapii i Magnezoterapii
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Dział (pracownia) krioterapii dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Przychodnia Zdrowia Rodziny
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Przychodnia Seksuologii, Problemów Rodziny i Patplogii Więzi Międzyludzkich
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Psychiatria
   • Zakład Rehabilitacji - Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu Dziecka dla Małych Dzieci
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu Dziecka dla Małych Dzieci
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Senatorium w Kolumnie
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dzieci
   • Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy z Pokojem Bezpiecznych Przesłuchań Dzieci - Ofiar Przemocy
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział Toksykologii Dziecięcej
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział toksykologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
   • Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział alergologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Leczenia Niedoborów Immunologicznych
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia immunologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Izba Przyjęć Pediatryczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Izba przyjęć szpitala dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Poradnia Logopedyczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Okulistyczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci do lat 3
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci z Chorobą Zezową
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia leczenia zeza dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Pulmunologiczna
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oddział Pediatryczny
    Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 71     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria