Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Poradnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Ludwika Zamenhofa 19 (15-435 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 732 32 02