Poliklinika Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: I. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Żoliborz
tel.: 22 685-26-06

Jednostki - Poliklinika Wojskowego Instytutu...

 • Poliklinika

  Warszawa, I. Krasińskiego 54/56 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  Telefon: 22 685-26-06
  Email: lecznictwo@wiml.waw.pl
  Witryna: www.wiml.waw.pl
  • Poradnia POZ - Lekarz
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ- Pielęgniarka
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ - Gabinet Zabiegowy
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu (Neurologiczna)
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Padaczki
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Psychiatryczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Ginekologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Audiologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Onkologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 22 685-26-06  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 226852873  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Warszawa, I. Krasińskiego 54/56      Telefon: 226852873  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia