Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Braniborska 2 (53-680 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Stare Miasto
tel.: 071 355-67-19

Jednostki - Polski Związek Głuchych...

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

  Wrocław, Braniborska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Stare Miasto)
  Telefon: 071 355-67-19
  Email: osrodek@osrodek-pzg.24x7.pl
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Wrocław, Braniborska 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia audiologiczna
   Wrocław, Braniborska 2     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Braniborska 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Braniborska 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia protetyki słuchu
   Wrocław, Braniborska 2     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacji mowy i słuchu
   Wrocław, Braniborska 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Braniborska 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu
   Wrocław, Braniborska 2      Telefon: 071 355-67-19  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji mowy i słuchu
   Wrocław, Braniborska 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji mowy i słuchu
    Wrocław, Braniborska 2     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna