Polskie Centrum Zdrowia OT Wrocław-Fabryczna Szpital Specjalistyczny Pobytu Dziennego z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Legnicka 61 (54-203 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 71/3699360

Jednostki - Polskie Centrum Zdrowia OT...

 • Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny - Oddział Wrocław - Fabryczna Szpital Specjalityczny, Ośrodek Badań Klinicznych

  Wrocław, Legnicka 61 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 785-92-50
  Email: pcz@pcz.com.pl
  Witryna: www.pcz.com.pl
  • Ośrodek badań klinicznych
   Wrocław, Legnicka 61     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna rodzinna
   • Onkologia kliniczna
   • Okulistyka
   • Diabetologia
   • Położnictwo i ginekologia
   • Neurologia
   • Urologia
   • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Otorynolaryngologia
   • Geriatria
   • Psychiatria
   • Chirurgia onkologiczna
   • Endokrynologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia dziecięca
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna pracy
  • Oddział alergologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Oddział angiologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
  • Oddział diabetologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
  • Oddział endokrynologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Oddział gastroenterologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział kardiologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny pobytu dziennego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wrocław, Legnicka 61     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium - izba przyjęć
   Wrocław, Legnicka 61     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia