Polskie Centrum Zdrowia OT Wrocław - Śródmieście Przychodnia Specjalistyczna z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sienkiewicza 58-60 (50-349 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 71/3222691

Jednostki - Polskie Centrum Zdrowia OT Wrocław -...

 • Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny - Oddział Wrocław - Śródmieście - Przychodnia Specjalistyczna, Ośrodek Badań Klinicznych

  Wrocław, Sienkiewicza 58-60 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 71 322-26-91
  Email: pcz@pcz.com.pl
  Witryna: www.pcz.com.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia urologiczna
   • Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia stomatologiczna
   • Periodontologia
   • Protetyka stomatologiczna
   • Ortodoncja
   • Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Geriatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Zdrowie środowiskowe
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - pracownia USG
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( laboratorium)
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia proktologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia elektrokardiografii
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Pracownia endoskopii
   • Urologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Pracownia USG
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Dział fizjoterapii (rehabilitacji medycznej)
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział diagnostyki obrazowej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Chirurgia onkologiczna
   • Diabetologia
   • Neurologia dziecięca
   • Nefrologia
   • Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kardiologia dziecięca
   • Neurochirurgia
   • Gastroenterologia
   • Reumatologia
   • Pediatria
   • Urologia dziecięca
   • Chirurgia plastyczna
   • Ortodoncja
   • Chirurgia naczyniowa
   • Onkologia kliniczna
   • Kardiologia
   • Urologia
   • Endokrynologia
   • Okulistyka
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Położnictwo i ginekologia
   • Choroby płuc
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Neurologia
   • Periodontologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia klatki piersiowej
   • Tomografia komputerowa - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Rezonans magnetyczny - Choroby wewnętrzne
   • Scyntygrafia - Genetyka kliniczna
   • Angiografia - Kardiochirurgia
   • Endoskopia - Medycyna ratunkowa
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Gabinet zabiegowy testów uczuleniowych
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Punkt szczepień
   • Medycyna rodzinna
   • Pediatria
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy aseptyczny
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy septyczny
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy litotrypsji
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet fizykoterapii
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Gabinet masażu
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Ośrodek badań klinicznych
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Okulistyka
   • Diabetologia
   • Kardiologia
   • Alergologia
   • Medycyna rodzinna
   • Psychiatria
   • Choroby płuc
   • Diagnostyka laboratoryjna
   • Medycyna pracy
   • Urologia
   • Neurologia
   • Stomatologia dziecięca
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Reumatologia
   • Otorynolaryngologia
   • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Zdrowie środowiskowe - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ortodontyczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologciznej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia angiologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chorób naczyń
   • Epidemiologia
   • Diagnostyka laboratoryjna
   • Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci
   • Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia chirurgii szczękowo - twarzowej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia chirurgii twarzowo-szczękowej dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia osteoporozy dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia osteoporozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia audiologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Ośrodek długoterminowej opieki pielęgnacyjnej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60      Telefon: 071 785-92-50  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60      Telefon: 071 322-26-91  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60      Telefon: 071 322-26-91  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia immunologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60      Telefon: 071 322-26-91  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60      Telefon: 071 322-26-91  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
   Wrocław, Sienkiewicza 58-60      Telefon: 071 322-26-91  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu