Pomorski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Okrąg 1 B (80-871 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 340-59-00

Jednostki - Pomorski Wojewódzki Ośrodek...

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

  Gdańsk, ul. Okrąg 1 B (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 340-59-00
  Email: sekretariat@womp.gda.pl
  Witryna: www.womp.gda.pl
  • Poradnia chorób zawodowych
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia zakaźnych chorób zawodowych
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób zawodowych skóry
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia okulistyczna
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Badania kierowców - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Badania kierowców - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia foniatryczna
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   • Badania kierowców - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia neurologiczna
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Badania kierowców - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Neurologia
  • Poradnia chorób wewnętrzych
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 307-77-34  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia psychologiczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 340-59-00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia fizykoterapii
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B      Telefon: 58 307-77-34  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, ul. Okrąg 1 B     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla młodocianych
    Gdańsk, ul. Okrąg 1 B     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia stomatologiczna
    Gdańsk, ul. Okrąg 1 B     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne