PORTOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chrzanowskiego 3 (81-338 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 62 00 518

Jednostki - PORTOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej

  Gdynia, Chrzanowskiego 3 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 62 00 518
  Email: portowy.zoz@portowy.com.pl
  Witryna: www.portowy.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet fizykoterapii
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG i spirometrii
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdynia, Chrzanowskiego 3      Telefon: 58 62 00 518  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia audiologiczna
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia jaskry
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Gdynia, Chrzanowskiego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia audiologiczna
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia leczenia jaskry
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Gabinet zabiegowy
    Gdynia, Chrzanowskiego 3     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna