Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Koralewskiego 13 (38-200 Jasło)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Jasło
tel.: 13 44 63 008

Jednostki - Powiatowa Stacja...

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

  Jasło, ul. Koralewskiego 13 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 63 008
  Email: psse.jaslo@pis.gov.pl
  Witryna: www.sanepidjaslo.pl
  • Oddział Epidemiologii
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Oddział Higieny Komunalnej
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Oddział Higieny Pracy
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Oddział Higieny Żywności i Żywienia
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział nadzoru zapobiegawczego
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Laboratoryjny
   Jasło, ul. Koralewskiego 13      Telefon: 13 44 63 008  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne