Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

adres: Więźniów Oświęcimia 10 (32-606 Oświęcim)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Oświęcim
tel.: 033 8430928

Jednostki - Powiatowa Stacja...

 • Oddział Nadzoru

  Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  Telefon: 033 8430928
  Email: oswiecim@wsse.krakow.pl
  • Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Oddział Laboratoryjny
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Nadzoru Sanitarnego
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Epidemiologii
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sekcja Higieny Komunalnej
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
  • Sekcja Higieny Pracy
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sekcja Epidemiologii
    Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Sekcja Higieny Komunalnej
    Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
    Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Sekcja Higieny Pracy
    Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego
    Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży
    Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
 • Oddział Laboratoryjny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  • Laboratorium Bakteriologii i Parazytologii
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Badania Wody i Powietrza Atnosferycznego
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Pracownie inne
  • Laboratorium Badania Żywności i Żywienia
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Pracownie inne
  • Laboratorium Środowiska Pracy
   Oświęcim, Więźniów Oświęcimia 10     
   Pracownie inne