Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie

Działalność lecznicza
Stacja sanitarno-epidemiologiczna

adres: Wincentego Pola 6 (71-342 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91/487-03-13

Jednostki - Powiatowa Stacja Sanitarno -...

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie

  Szczecin, Wincentego Pola 6 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/487-03-13
  Email: psse.szczecin@pis.gov.pl
  Witryna: http//.psseszczecin.pis.gov.pl
  • Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
  • Oddział Epidemiologii
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Oddział Higieny Komunalnej
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Zdrowie publiczne
  • Oddział Higieny Pracy
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Oddział Nadzoru Zapobiegawczego
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział nadzoru zapobiegawczego
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
   Szczecin, Wincentego Pola 6      Telefon: 91/487-03-13  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Badań i Pomiarów Środowiskowych
   Szczecin, Wincentego Pola 6     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Badań i Pomiarów Środowiskowych
    Szczecin, Wincentego Pola 6     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna