Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. o.o. Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Hirszfelda 8 (56-200 Góra)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Góra miasto
tel.: 65 543 24 14

Jednostki - Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w...

 • Szpital

  Góra, Hirszfelda 8 (dolnośląskie / powiat Góra miasto)
  Telefon: 65 543 25 55
  • Oddział wewnętrzny
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 655432555  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgiczny
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 655432555  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 6554325555  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział dziecięcy
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Intensywnej Opieki Opieki Medycznej
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
  • Diagnostyka obrazowa
   Góra, Hirszfelda 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba przyjęć
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Transport sanitarny
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Oddział rehabilitacyjny
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownie diagnostyczne
   Góra, Hirszfelda 8     
  • Laboratorium
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dyspozytorzy medyczni
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy podstawowy P
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy specjalistyczny S
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Nocna i świateczna ambulatoryjnai wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Góra, Hirszfelda 8     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Dział fizjoterapii
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia badań wysiłkowych
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
  • Pracownia EKG
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
  • Pracownia USG
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Holtera
   Góra, Hirszfelda 8     
  • Pracownia badań czynnościowych płuc
   Góra, Hirszfelda 8     
  • Pracownia mammograficzna
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok operacyjny
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok porodowy
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Sale zabiegowe-opatrunkowe
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia badań czynnościowych płuc z gabinetem inhalacji i wziewów
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Alergologia
   • Inne - Choroby płuc
  • Szkoła rodzenia
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Szkoła rodzenia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka zakładowa
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Góra, Hirszfelda 8      Telefon: 65/5432555  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa