PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Żelazna 1 (40-851 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 20 10 959

Jednostki - PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i...

 • PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o.o.

  Katowice, ul. Żelazna 1 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 20 10 959
  Email: profmed@poczta.onet.pl
  Witryna: www.profmed.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 942  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 940  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 936  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 934  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 934  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 934  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 32 068  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia Psychologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 517108707  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 941  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 505936624  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 934  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 941  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 90 941  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 32 068  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 32 068  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 32 068  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 32 068  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Katowice, ul. Żelazna 1      Telefon: 32 35 32 068  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Leczenia Bólu
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Geriatryczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Katowice, ul. Żelazna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Reumatologiczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet Leczenia Bólu
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Geriatryczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Alergologiczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Lekarza POZ
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Neurologiczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Chirurgiczna
    Katowice, ul. Żelazna 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna