Przedsiębiorstwo Świadczeń Szpitalnych

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Grunwaldzka 45 (25-736 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 367 13 00

Jednostki - Przedsiębiorstwo Świadczeń...

 • Szpital

  Kielce, ul. Grunwaldzka 45 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 367 13 01
  Email: szpital@wszzkielce.pl
  Witryna: www.wszzkielce.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Operacyjną
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Neurochirurgiczny z Salą Operacyjną
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Okulistyczny z Salą Operacyjną
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Nefrologiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział nefrologiczny
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Ogólna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Neonatologia
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Nefrologia
   • Usługi lecznicze - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi lecznicze - Endokrynologia
   • Usługi lecznicze - Neurochirurgia
   • Usługi lecznicze - Kardiochirurgia
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Ginekologia onkologiczna
   • Usługi lecznicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Hipertensjologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Chirurgia onkologiczna
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Diabetologia
  • Pracownia Endoskopii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Kardiologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby zakaźne
   • Endoskopia - Okulistyka
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Nefrologia
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Neurochirurgia
  • Stacja Dializ
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 00  
   Stacja dializ
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Blok Operacyjny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Pracownia Toksykologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Toksykologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna sądowa
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Elektrokardiografii Dynamicznej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Echa Serca
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia EKG
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Chorób Zakaźnych
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Otorynolaryngologiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Izba Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Choroby zakaźne
  • Pracownia Zaburzeń Rytmu i Elektroterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia Terapii Zajęciowej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii Ogólnoustrojowej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć Oddziału Rehabilitacji
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Oddział Psychiatryczny Ogólny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Psychiatria
   • Usługi lecznicze - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Rehabilitacja Dzienna Kardiologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Angiografii Narządu Wzroku
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia Elektromiograficzna (EMG)
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Pracownia EEG
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurochirurgia
   • Inne - Neurologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć Oddziału Dermatologicznego
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 9
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia kontroli urządzeń wszczepialnych serca
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Otolaryngologiczny z Salą Operacyjna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dermatologiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Dermatologiczny Dzienny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział dermatologiczny
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Ambulatorium Ogólne
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hipertensjologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć Oddziału Dermatologicznego
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
  • Ambulatorium Okulistyczne
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Ambulatorium Ogólne - Otolaryngologiczne
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Ambulatorium Chirurgiczne - Urazowo-Ortopedyczne
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Terapii Zajęciowej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Sterylizatornia
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
  • Pracownia Badań Narządu Równowagi
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
  • Poradnia Wad Słuchu - Audiologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Leczenia Udarów Mózgu
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Neurologiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Pracownia Video EEG
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
  • Pracownia Elektromiograficzna (EMG)
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oddział Otolaryngologiczny z Salą Operacyjna
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Endoskopia - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Rehabilitacyjny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dermatologiczny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział Dermatologiczny Dzienny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział dermatologiczny
    • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   • Ambulatorium Ogólne
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Hipertensjologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Izba przyjęć szpitala
    • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
    • Usługi lecznicze - Choroby zakaźne
   • Izba Przyjęć Oddziału Dermatologicznego
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Izba przyjęć szpitala
    • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Ambulatorium Okulistyczne
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Ambulatorium Ogólne - Otolaryngologiczne
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Ambulatorium Chirurgiczne - Urazowo-Ortopedyczne
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia Fizykoterapii
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Balneoterapii
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Terapii Zajęciowej
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Hepatologiczna
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Sterylizatornia
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   • Pracownia Badań Narządu Równowagi
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   • Poradnia Wad Słuchu - Audiologiczna
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Oddział Leczenia Udarów Mózgu
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział udarowy
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Oddział Neurologiczny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Pracownia Video EEG
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   • Pracownia Elektromiograficzna (EMG)
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
 • Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Kościuszki 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Kościuszki 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Fizykoterapii
   Kielce, Kościuszki 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Balneologii
   Kielce, Kościuszki 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacji Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Kościuszki 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Kościuszki 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, Kościuszki 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Balneologii
   Kielce, Kościuszki 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Fizykoterapii
   Kielce, Kościuszki 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Masażu Klasycznego
   Kielce, Kościuszki 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Usprawnień Leczniczych
   Kielce, Kościuszki 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wojewódzka Przychodnia Skórno - Wenerologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 1 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
 • Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Ogrodowa 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
   Kielce, Ogrodowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii i Protetyki Ortodontycznej
   Kielce, Ogrodowa 3     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Kielce, Ogrodowa 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Kielce, Ogrodowa 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Protetyczna
   Kielce, Ogrodowa 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Farodontologii
   Kielce, Ogrodowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia RTG
   Kielce, Ogrodowa 3     
 • Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 1 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Otolaryngologiczna Konsultacyjna
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Kielce, Artwińskiego 1     
  • Pracownia EKG
   Kielce, Artwińskiego 1     
  • Pracownia EEG
   Kielce, Artwińskiego 1     
  • Poradnia Neonatologiczna
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zakład Medycyny Sądowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Radiowa 5 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Serologiczna
   Kielce, Radiowa 5     
  • Prosektorium
   Kielce, Radiowa 5     
 • Zakład Medycyny Nuklearnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 6 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Gammakamery i Scyntygrafii
   Kielce, Artwińskiego 6     
  • Pracownia Radioimmunologiczna
   Kielce, Artwińskiego 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Kielce, Artwińskiego 6     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
 • Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Grunwaldzka 45 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
 • Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Karczówkowska 8 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego
   Kielce, Karczówkowska 8     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Świętokrzyskie Centrum Kardiologii

  Kielce, ul. Grunwaldzka 45 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 367 13 01
  Email: szpital@wszzkielce.pl
  Witryna: www.wszzkielce.pl
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Blok Operacyjny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki I
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Kardiologiczny I
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Kardiologiczny II
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Kardiochirurgiczny z Salą Operacyjną
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Aneatezjologii i Intensywnej Terapii nr 2
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 3
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Ośrodek Wszczepiania Rozruszników
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Rozruszników
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
  • Izba Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Hipertensjologia
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
  • Oddział Kardiologiczny I
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Kardiologiczny II
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki II
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Ośrodek Wszczepiania Rozruszników
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Kardiochirurgiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny Kardiochirurgiczny
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Kontroli Rozruszników
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
   • Izba Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Izba przyjęć szpitala
    • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
    • Usługi lecznicze - Hipertensjologia
    • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Oddział Kardiologiczny I
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
    • USG - Kardiologia
    • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Oddział Kardiologiczny II
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
    • USG - Kardiologia
    • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Pracownia Hemodynamiki II
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Pracownia radiologii zabiegowej
    • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
    • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Ośrodek Wszczepiania Rozruszników
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Oddział Kardiochirurgiczny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Oddział kardiochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Blok Operacyjny Kardiochirurgiczny
    Kielce, ul. Grunwaldzka 45     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
 • Świętokrzyskie Centrum Diabetologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 6 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
 • Oddział Neurologiczny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Grunwaldzka 47 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu
   Kielce, Grunwaldzka 47     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Izba Przyjęć Oddziału Neurologicznego
   Kielce, Grunwaldzka 47     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Neurologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Grunwaldzka 47     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Wojewódzka Przychodnia Neurologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Grunwaldzka 47 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Grunwaldzka 47     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Padaczki
   Kielce, Grunwaldzka 47     
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
   Kielce, Grunwaldzka 47     
  • Pracownia EEG
   Kielce, Grunwaldzka 47     
  • Pracownia Elektromiograficzna (EMG)
   Kielce, Grunwaldzka 47     
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Grunwaldzka 47 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia
   Kielce, Grunwaldzka 47     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
   Kielce, Grunwaldzka 47     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Toksykologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
 • Świętokrzyskie Centrum Neurologii

  Kielce, ul. Grunwaldzka 45 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 367 13 01
  Email: szpital@wszzkielce.pl
  Witryna: www.wszzkielce.pl
  • Izba Przyjęć Oddziału Neurologicznego
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Neurologia
  • Oddział Neurologii
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Leczenia Udarów Mózgu
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologopedia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Video EEG
   Kielce, ul. Grunwaldzka 45      Telefon: 41 367 13 01  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Neurochirurgia