Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Zwycięstwa 30 (80-219 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 347-29-14

Jednostki - Przychodnia

 • Przychodnia

  Gdańsk, leja Zwycięstwa 30 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 0 58 347-29-14
  Email: sekretariat@akademicki.gda.pl
  Witryna: www.akademicki.gda.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Sterylizatornia
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia konsultacyjna internistyczno-kardiologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownie inne /pracownia diagnostyki kardiologicznej - ekg/
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownie inne /pracownia diagnostyki kardiologicznej - echo/
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia geriatryczna
   Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia konsultacyjna internistyczno-kardiologiczna
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownie inne /pracownia diagnostyki kardiologicznej - ekg/
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia urologiczna
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia diabetologiczna
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pracownie inne /pracownia diagnostyki kardiologicznej - echo/
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia geriatryczna
    Gdańsk, leja Zwycięstwa 30     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria