Przychodnia Gdańska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gdańska 88-90 (85-021 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 32 11 451

Jednostki - Przychodnia Gdańska

 • Przychodnia Gdańska

  Bydgoszcz, Gdańska 88-90 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 32 11 451
  Email: przychodniagdanska@scs.com.pl
  Witryna: www.przychodnia-gdanska.pl
  • Poradnia POZ
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia POZ dla Dzieci
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 5232 70 280  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 87958  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych z Gabinetem Zabiegowym
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 5232 70 260  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci z Gabinetem Zabiegowym
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 70 252  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 70 252  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Rehabilitacyjna z Gabinetem Ortoptycznym
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 70 260  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Fizyka medyczna
  • Poradnia Laryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym i Audiometrycznym
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Medycyna pracy - Medycyna transportu
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Neurologia
   • Badania kierowców - Okulistyka
   • Badania kierowców - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna transportu
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 70 260; 519 138 385  
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Przedszkolach
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 193 w 28  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 16 118  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Surdologopedia
  • Zakład Optyczny
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 23 150  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
  • Punkt Aplikacyjny Soczewek Kontaktowych
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 23 150  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 70 260  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 70 260  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza z Gabinetem Zabiegowym
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 306  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowia środowiskowe
   • Szczepienia - Zdrowia środowiskowe
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowia środowiskowe
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Gabinet Masażu Leczniczego
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693 w 28  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia USG
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Stomatologiczny dla Dzieci Szkolnych
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Stomatologia dziecięca
   • Medycyna szkolna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 37
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Gimnazjum nr 24
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Laryngologiczna Dziecięca
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Alergologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia Stopy Cukrzycowej
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 693  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Gabinet Położnej POZ
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90      Telefon: 52 32 11 306  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia dla Kobiet
   Bydgoszcz, Gdańska 88-90     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla Kobiet
    Bydgoszcz, Gdańska 88-90     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia