Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Warszawska 62 (98-100 Łask)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łask miasto
tel.: 43 675 22 95

Jednostki - Przychodnia

 • Przychodnia Rejonowa nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Polna 12 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Łask, Polna 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łask, Polna 12     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łask, Polna 12     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet meycyny szkolnej
   Łask, Polna 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Łask, Polna 12     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet USG
   Łask, Polna 12     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Łask, Polna 12     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Poradnia lekarza POZ
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
  • Punkt laboratoryjny
   Łask-Kolumna, Szarych Szeregów 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczku Jednostka już nie funkcjonuje!

  Buczek, Prosta 3 (łódzkie / powiat Buczek)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Buczek, Prosta 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Buczek, Prosta 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Buczek, Prosta 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Buczek, Prosta 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Buczek, Prosta 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Dobroń, Sienkiewicza 60 (łódzkie / powiat Dobroń)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dobroń, Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Dobroń, Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Dobroń, Sienkiewicza 60     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dobroń, Sienkiewicza 60     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Dobroń, Sienkiewicza 60     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Dobroń, Sienkiewicza 60     
   Poradnia rehabilitacyjna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 12 (łódzkie / powiat Lutomiersk)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 12     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 12     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Widawie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Widawa, Rynek 11 (łódzkie / powiat Widawa)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Widawa, Rynek 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Widawa, Rynek 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Widawa, Rynek 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Widawa, Rynek 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Widawa, Rynek 11     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Widawa, Rynek 11     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzieradach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wodzierady, Wodzierady 17 (łódzkie / powiat Wodzierady)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wodzierady, Wodzierady 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wodzierady, Wodzierady 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wodzierady, Wodzierady 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Wodzierady, Wodzierady 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bałuczu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bałucz, Bałucz 23 (łódzkie / powiat Łask obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bałucz, Bałucz 23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bałucz, Bałucz 23     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Bałucz, Bałucz 23     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Bałucz, Bałucz 23     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczewicach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia 15a (łódzkie / powiat Łask obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia 15a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia 15a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia 15a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia 15a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kazimierz, lac Kościuszki 1 (łódzkie / powiat Lutomiersk)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kazimierz, lac Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Kazimierz, lac Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Kazimierz, lac Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kazimierz, lac Kościuszki 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
  • Gabinet zabiegowy
   Kazimierz, lac Kościuszki 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szydłowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szydłów, Szydłów 5 (łódzkie / powiat Lutomiersk)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Szydłów, Szydłów 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielegniarki środowiskowo-rodzinnej
   Szydłów, Szydłów 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szydłów, Szydłów 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
  • Gabinet zabiegowy
   Szydłów, Szydłów 5     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Brzykowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzyków, Brzyków 14 (łódzkie / powiat Widawa)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Brzyków, Brzyków 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Brzyków, Brzyków 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Brzyków, Brzyków 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Brzyków, Brzyków 14     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chociwiu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chociw, Chociw 137 (łódzkie / powiat Widawa)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Chociw, Chociw 137     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Chociw, Chociw 137     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Chociw, Chociw 137     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chociw, Chociw 137     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet zabiegowy
   Chociw, Chociw 137     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Łask, Warszawska 62     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Specjalistyczna

  Łask, ul. Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  Telefon: 43 675 55 55
  • Poradnia dermatologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia neurologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia neonatologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Łasku-Kolumnie
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Dobroniu
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Buczku
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Widawie
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Wodzieradach
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia urologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia EKG
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia audiometrii
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia spirometrii
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
   • Szczepienia - Chirurgia dziecięca
   • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Łasku
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Spirometrii
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia hematologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia alergologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia proktologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łask, ul. Warszawska 62     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia neurologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia neurologii dziecięcej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia onkologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Poradnia neonatologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia medycyny szkolnej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Łasku-Kolumnie
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Dobroniu
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Buczku
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Widawie
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Wodzieradach
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Szkoła rodzenia
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Szkoła rodzenia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia neurochirurgiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia urologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pracownia EKG
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia EEG
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pracownia audiometrii
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Pracownia badań słuchu
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pracownia spirometrii
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Gabinet zabiegowy
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Szczepienia - Chirurgia ogólna
    • Szczepienia - Chirurgia dziecięca
    • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia bólu
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Łasku
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Spirometrii
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Poradnia hematologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia alergologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologii dziecięcej
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia proktologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Łask, ul. Warszawska 62     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Ambulatorium ogólne
   Łask, Warszawska 62     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Łask, Warszawska 62     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Łask, Warszawska 62     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Łask, Warszawska 62     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy transportowy
   Łask, Warszawska 62     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Dział Diagnostyki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Łask, Warszawska 62     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG, RTG, Doppler)
   Łask, Warszawska 62     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Patomorfologii
   Łask, Warszawska 62     
   Zakład patomorfologii
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Łask, Warszawska 62     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej (pracownia holterowska, USG serca, próby wysiłkowe)
   Łask, Warszawska 62     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG, EEG)
   Łask, Warszawska 62     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
 • Dział Rehabilitacji Leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych i dla dzieci
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji z zespołem pracowni kinezyterapii i fizykoterapii
   Łask, Warszawska 62     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Łask, Warszawska 62     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Łask, Warszawska 62     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Ośrodek Medycyny Paliatywnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Łask, Warszawska 62     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna