PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Aleja Kalin 55 (05-500 Piaseczno)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Piaseczno miasto
tel.: 22 7501177

Jednostki - PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA

 • PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA

  Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55 (mazowieckie / powiat Piaseczno miasto)
  Telefon: 22 7501177
  Email: ZDROWIE.PIASECZNA@GMAIL.COM
  Witryna: WWW.ZDROWIEPIASECZNA.PL
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hematologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nowotworów krwi
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dermatologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chorób płuc
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna (dzieci chore)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Szkoła rodzenia
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Szkoła rodzenia
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna ( konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej ( konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej ( konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej ( konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia wad postawy
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje, bez zabiegów)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia psychologiczna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia żywieniowa
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Opieka domowa, rodzinna
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Opieka domowa, rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Mobilna pracownia badań diagnostycznych ( EKG, usg w domu pacjenta)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Mobilna pracownia badań diagnostycznych
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji leczniczej
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia badań słuchu
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia akupresury i akupunktury ( sprzęt wyłącznie jednorazowy)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia akupresury i akupunktury
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia ziołolecznictwa
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Pracownia ziołolecznictwa
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowia środowiskowe
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku ( porady dietetyczne)
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowia środowiskowe
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Piaseczno, ul. Aleja Kalin 55      Telefon: 22 7501177  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna