PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "VITA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Bażyńskiego 2 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 232 33 00

Jednostki - PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "VITA"

 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Vita"

  Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 232 33 00
  Email: vita.elblag@wp.pl
  • gabinety lekarskie
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2      Telefon: 55 232 33 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2      Telefon: 55 232 33 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2      Telefon: 55 232 33 00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2      Telefon: 55 232 33 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2      Telefon: 55 232 33 00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • gabinet EKG
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet dokumentacji
   Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet EKG
    Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • gabinet dokumentacji
    Elbląg, ul. Jana Bażyńskiego 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej