Przychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Krasińskiego 70 (05-120 Legionowo)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Legionowo
tel.: 22 784-93-36

Jednostki - Przychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED

 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów "EL - MED"

  Legionowo, Krasińskiego 70 (mazowieckie / powiat Legionowo)
  Telefon: 22 784-57-24
  Email: dyrekcja@elmed.com.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( drobne zabiegi, wszycie esperalu, nacięcie ropnia itp. w znieczuleniu m
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( drobne zabiegi )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna ( konsultacje, leczenie ciekłym azotem )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna ( konsultacje, leczenie ciekłym azotem )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczna ( konsultacje, drobne zabiegi - usuwanie polipów )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna ( konsultacje, drobne zabiegi - usuwanie polipów )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje, drobne zabiegi-usuwanie polipów, punkcje zatok )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje, drobne zabiegi-usuwanie polipów, punkcje zatok )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia nefrologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortodontyczna
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia proktologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje, cewnikowanie )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacje )
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia diagnostyczna (EKG)
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia promocji zdrowia ( w zakresie działania zakładu)
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjina
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział fizjoterapii
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii szczękowej
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia genetyczna
   Legionowo, Krasińskiego 70      Telefon: 22 784-57-24  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Legionowo, Krasińskiego 70     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna