Przychodnia "Mariańska"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Mariańska 1 (00-123 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 022 624-54-55

Jednostki - Przychodnia "Mariańska"

 • Przychodnia "Mariańska"

  Warszawa, Mariańska 1 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 022 624-54-55
  Email: marianskanzoz@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ /zabiegi pielęgniarskie,punkt pobrań/
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyczna: EKG,USG
   Warszawa, Mariańska 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Mariańska 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno-onkologiczna
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Mariańska 1      Telefon: 022 624-54-55  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urazowo- ortopedyczna /konsultacje/
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna /konsultacje/
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Mariańska 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Warszawa, Mariańska 1     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Warszawa, Mariańska 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urazowo- ortopedyczna /konsultacje/
    Warszawa, Mariańska 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia kardiologiczna /konsultacje/
    Warszawa, Mariańska 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Warszawa, Mariańska 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia