Przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Łowiecka 24 (50-220 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 71 323 17 06

Jednostki - Przychodnia przy ul. Łowieckiej we...

 • Przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu

  Wrocław, Łowiecka 24 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 323 17 06
  Email: rejestr-euromedicare@emc-sa.pl
  Witryna: www.emc-sa.pl
  • Poradnia POZ
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Gabinet medycyny pracy
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób naczyń
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Pracownia USG
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia wad postawy
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurochirurgii
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologii
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia proktologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia osteoporozy
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyczno - zabiegowa
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Okulistyka
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Wrocław, Łowiecka 24     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Wrocław, Łowiecka 24      Telefon: 71 / 71 17 400  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Periodontologia
   • Chirurgia szczękowo-twarzowa