PRZYCHODNIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kartuska 4/6 ( Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk

Jednostki - PRZYCHODNIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO...

 • Przychodnia MSW w Gdańsku

  Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA UROLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • PORADNIA PROTETYKI
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • PORADNIA MEDYCYNY PRACY
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • GABINET ZABIEGOWY
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • GABINET EKG
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • PRACOWNIA STOMATOLOGICZNA Z PROTETYKĄ I ORTODONCJĄ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • PRACOWNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ - FIZJOTERAPIA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • WOJEWÓDZKA KOMISJA LEKARSKA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
  • OKRĘGOWA KOMISJA LEKARSKA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
  • PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PORADNIA (GABINET) LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • PORADNIA KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • PRACOWNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ - MASAŻ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA (GABINET) POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • TRANSPORT SANITARNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • PRACOWNIA USG
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Pracownia USG
  • PRACOWNIA MAMMOGRAFII
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Pracownia mammografii
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Poradni położniczo-ginekologicznej
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Poradni okulistycznej
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Poradni dermatologicznej
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Poradni gastroenterologicznej
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Poradni otorynolaryngologicznej
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA ONKOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • PORADNIA ORTODONCJI
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Apteka Otwarta
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • POZ w Ambulatorium MSWiA w Kartuzach
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • PORADNIA ONKOLOGICZNA
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • PORADNIA ORTODONCJI
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Apteka Otwarta
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • POZ w Ambulatorium MSWiA w Kartuzach
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Gdańsk, ul. Kartuska 4/6     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna