Przychodnia Słoneczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Staroopatowska 1a (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 3621011

Jednostki - Przychodnia Słoneczna

 • Przychodnia Słoneczna w Radomiu

  Radom, Staroopatowska 1a (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 3621011
  Email: radom.przychodnia@wp.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dziecięcej
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • USG - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • USG - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia EKG
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Radom, Staroopatowska 1a      Telefon: 48 3621011  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia