Przychodnia Specjalistyczna Polanki

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Polanki 119 (80-308 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 341 15 67

Jednostki - Przychodnia Specjalistyczna Polanki

 • Przychodnia Specjalistyczna Polanki

  Gdańsk, ul. Polanki 119 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 341-15-67
  Email: sekretariat@szpitalpolanki.pl
  Witryna: www.szpitalpolanki.pl
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia logopedyczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia chorób płuc
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia oznaczania chlorków w pocie
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Pediatria
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia domowego leczenia tlenem dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Pracownia EEG
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia hematologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 55 552 47 41  
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia nadciśnienia
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552 47 41  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552-47-41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552-47-41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552-47-41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, ul. Polanki 119      Telefon: 58 552-47-41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego i nerwic dzieci i młodzieży
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia parazytologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Pracownia diagnostyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Pracownia diagnostyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Gdańsk, ul. Polanki 119     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego i nerwic dzieci i młodzieży
    Gdańsk, ul. Polanki 119     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Gdańsk, ul. Polanki 119     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia parazytologiczna
    Gdańsk, ul. Polanki 119     
    Pracownia diagnostyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia serologiczna
    Gdańsk, ul. Polanki 119     
    Pracownia diagnostyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    Gdańsk, ul. Polanki 119     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Gdańsk, ul. Polanki 119     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia