Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kwiatkowskiego 2 (37-450 Stalowa Wola)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Stalowa Wola
tel.: 15 84 21 017

Jednostki - Przychodnia

 • Przychodnia

  Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)
  Telefon: 15 8421017
  Email: sekretariat@e-spzoz.eu
  • Poradnia diabetologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia lekarza poz
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Medyczne laboratorium diagnostyczne
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracowania RTG
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i spirometrii
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Pracownia elektrofizjologii
  • Dział fizjoterapii
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poardnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy POZ
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Oddział rehabilitacji dziennej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia bólu
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia mammograficzna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2      Telefon: 15 842 10 17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2      Telefon: 15 842 10 17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2      Telefon: 15 842 10 17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2      Telefon: 15 842 10 17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pulmonologiczna
    Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia medycyny pracy
    Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia