Przychodnia Tatrzańska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: St. Witkiewicza 1 (85-794 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 34 40 822

Jednostki - Przychodnia Tatrzańska

 • Przychodnia Tatrzańska sp. z o.o.

  Bydgoszcz, Witkiewicza 1 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 34 40 822
  Email: tatrzanska@pro.onet.pl
  • Poradnia Ogólna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Dziecięca
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pobierania Materiału do Badań Analitycznych
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1      Telefon: 52 34 40 822  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Ortodontyczna
    Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Logopedyczna
    Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
    Poradnia logopedyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Bydgoszcz, Witkiewicza 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
 • NZOZ Przychodnia Tatrzańska sp z o.o. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bydgoszcz, Brzęczkowskiego 2 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Brzęczkowskiego 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy