PRZYCHODNIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZEGO

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 30 (10-082 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 524 94 95

Jednostki - PRZYCHODNIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA...

 • Przychodnia

  Olsztyn, Warszawska 30 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 524 94 95
  Email: kancelaria.szpital@uwm.edu.pl
  Witryna: www.uwm.edu.pl/szpital/
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 37; 89 524 53 95  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 92  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 21  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Inna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 29, 89 524 53 95  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 30  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Kardiologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 29  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 35  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna pracy
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia Dermatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 36  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 31  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 38  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 34  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 49  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo ginekologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Ginekologia onkologiczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia Chirurgiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 51  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 45  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Okulistyczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 46  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 44  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 48  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Poradnia Psychologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 48  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 95, 89 524 53 96  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortodoncja
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Periodontologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 30  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 96, 89 524 53 95  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 27  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 20  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 33  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Leczenia SM
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 31  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 31  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Onkologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Wenerologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Urologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Apteka Ogólnodostępna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Hepatologiczna
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia Chorób Tropikalnych
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Geriatryczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Onkologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Nefrologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Wenerologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Pediatryczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Urologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Apteka Ogólnodostępna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Poradnia Hepatologiczna
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Poradnia Chorób Tropikalnych
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia chorób tropikalnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne