PRZYCHODNIA "ZDROWIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Generała Józefa Bema 80 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 233 55 05

Jednostki - PRZYCHODNIA "ZDROWIE"

 • Przychodnia " ZDROWIE"

  Elbląg, Generała Józefa Bema 80 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 233 55 05
  Email: zdrowie.nzoz@neostrada.pl
  • gabinet lekarza POZ
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80      Telefon: 55 233 55 05  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki POZ
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80      Telefon: 55 233 55 05  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej POZ
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80      Telefon: 55 233 55 05  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80      Telefon: 55 233 55 05  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80      Telefon: 55 233 55 05  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • dział fizjoterapii
   Elbląg, Generała Józefa Bema 80     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia pediatryczna
    Elbląg, Generała Józefa Bema 80     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • dział fizjoterapii
    Elbląg, Generała Józefa Bema 80     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna