Przychodnie Praga-Północ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jagiellońska 34 (03-719 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Północ
tel.: 22 619-19-13

Jednostki - Przychodnie Praga-Północ

 • Przychodnia Rodzinna Centrum Diagnostyczno Specjalistyczne

  Warszawa, Dąbrowszczaków 5a (mazowieckie / powiat Praga-Północ)
  Telefon: 22 619-34-81
  Email: dyrekcja@szpzlo.pl
  Witryna: www.szpzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 09 45  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 09 45  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 77 01  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 741 30 10  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 741 30 10  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia kinezyterapii
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium ogólne)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 84 78  
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (Laboratorium)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mykologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 71 74  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia audiometryczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 670 07 49  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczne)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 670 07 49  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 670 07 49  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia bakteriologii gruźliczej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 71 74  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Poradnia rehabilitacji
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia audiometryczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskie w Szkole Podstawowej Nr 73
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 127
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 258
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 45 (Szkole Podstawowej Nr 50, Gimnazjum Nr 57)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 30
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 31
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 15 (Liceum Ogólnokształcące Nr VIII, Gimnazjum Nr 58)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Liceum Ogólnokształcącym Nr LXXVI
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Transport sanitarny
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 61 58  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół nr 73
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół nr 33
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia fizjoterapii
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619 34 81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a      Telefon: 22 619-34-81  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia chirurgii ogólnej)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia chirurgii ogólnej dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia gruźlicy i chorób płuc)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia okulistyczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia okulistyczna dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia alergologiczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia alergologiczna dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia kardiologiczna dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia dermatologiczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia dermatologiczna dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia otorynolaryngologiczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia otorynolaryngologiczna dzieci)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia leczenia bólu)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia onkologiczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia położniczo-ginekologiczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia chirurgii stomatologicznej)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 112 ( Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Asnyka, Szkoła Podstawowa Nr 354 z Oddziałami Integracyjnymi )
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 40 ( XX LO im. B Chrobrego, Technikum Mechaniczne Nr 5, Technikum Uzupełniające Nr 32, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 )
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia fizykoterapii
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia biochemiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna grup krwi
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia immunolochemiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia cytologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mykologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym NR XX
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 8 (XIX Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne Nr 9)
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 40 ( Technikum Mechaniczne, Szkoła Zawodowa )
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej przy XXXVI Liceum Ogólnokształcącym
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia fizykoterapii
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia biochemiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia serologiczna grup krwi
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia immunolochemiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia hematologiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia cytologiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Mykologiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia reumatologiczna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym NR XX
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 8 (XIX Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne Nr 9)
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 40 ( Technikum Mechaniczne, Szkoła Zawodowa )
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet medycyny szkolnej przy XXXVI Liceum Ogólnokształcącym
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Warszawa, Dąbrowszczaków 5a     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rodzinna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Remiszewska 12/14 (mazowieckie / powiat Targówek)
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Remiszewska 12/14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Internistyczna

  Warszawa, Gilarska 23 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 679-53-54
  Email: dyrekcja@szpzlo.pl
  Witryna: www.szpzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Gilarska 23      Telefon: 22 679 53 54  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Gilarska 23      Telefon: 22 679 53 54  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Gilarska 23      Telefon: 22 679 53 54  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Gilarska 23      Telefon: 22 679 53 54  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Gilarska 23     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Warszawa, Gilarska 23     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • Przychodnia Rodzinna

  Warszawa, Otwocka 1 (mazowieckie / powiat Praga-Północ)
  Telefon: 22 619-43-31
  Email: dyrekcja@szpzlo.pl
  Witryna: www.szpzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Otwocka 1      Telefon: 22 670 44 78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Otwocka 1      Telefon: 22 619 43 31  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Otwocka 1      Telefon: 22 670 44 78  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Otwocka 1      Telefon: 22 619-43-31  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Otwocka 1      Telefon: 22 619-43-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Otwocka 1     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Otwocka 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Otwocka 1     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych
   Warszawa, Otwocka 1     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych i Hostel
   Warszawa, Otwocka 1     
   Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Warszawa, Otwocka 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia stomatologiczna
    Warszawa, Otwocka 1     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych
    Warszawa, Otwocka 1     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci
    • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych i Hostel
    Warszawa, Otwocka 1     
    Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
 • Przychodnia Internistyczno-Specjalistyczna

  Warszawa, Radzymińska 101/103 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 679-88-41
  Email: dyrekcja@szpzlo.pl
  Witryna: www.szpzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679 88 41  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Radzymińska 101/103      Telefon: 22 679-88-41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia proktologiczna)
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Chirurgia ogólna)
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia położniczo-ginekologiczna)
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG ogólne)
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Warszawa, Radzymińska 101/103     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Warszawa, Radzymińska 101/103     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG ogólne)
    Warszawa, Radzymińska 101/103     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia USG
    Warszawa, Radzymińska 101/103     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Internistyczno-Specjalistyczna

  Warszawa, Jagiellońska 34 (mazowieckie / powiat Praga-Północ)
  Telefon: 22 619-42-31
  Email: dyrekcja@szpzlo.pl
  Witryna: www.szpzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 47 27  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 618 87 56  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia perimetrii
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia kinezyterapii
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 47 27  
   Poradnia psychologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia fizjoterapii
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619-42-31  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619 42 31  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Jagiellońska 34      Telefon: 22 619-42-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia urologiczna)
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia kardiologiczna - EKG; HOLTER)
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia położniczo-ginekologiczna)
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Poradnia okulistyczna)
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Geriatryczna
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia fizykoterapii
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny
   Warszawa, Jagiellońska 34     
   Oddział dzienny psychogeriatryczny
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Geriatryczna
    Warszawa, Jagiellońska 34     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Warszawa, Jagiellońska 34     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia fizykoterapii
    Warszawa, Jagiellońska 34     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Warszawa, Jagiellońska 34     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny
    Warszawa, Jagiellońska 34     
    Oddział dzienny psychogeriatryczny
    • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
    • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria