Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Aleja Windentego Witosa 26 (45-418 Opole)
wojewodztwo: opolskie
powiat: M. Opole
tel.: 774520745

Jednostki - Publiczny Samodzielny Zakład Opieki...

 • Szpital wielospecjalistyczny

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520745
  Email: centrum@wcm.opole.pl
  • Oddział okulistyki
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział laryngologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział neurochirurgii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział urologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pracownia endoskopii urologicznej
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Urologia
  • Pracownia litotrypsji
   Opole, leja Witosa 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Oddział nefrologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja dializ
   Opole, leja Witosa 26     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział kardiologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia badań hemodynamicznych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia hemodynamiki
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Oddział chorób wewnętrznych, gastroenterologii, diabetologii i endokrynologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pracownia badań endoskopowych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział ratunkowy
   Opole, leja Witosa 26     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba przyjęć
   Opole, leja Witosa 26     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny
   Opole, leja Witosa 26     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia urodynamiki i elektromanometrii
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia serologii z bankiem krwi
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia serologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Opole, leja Witosa 26     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział kardiochirurgii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział pediatrii
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"
   Opole, leja Witosa 26     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i noworodków
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
   Opole, leja Witosa 26      Telefon: 774520745  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pediatryczny dzieci starszych
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział pediatryczny dzieci młodszych
   Opole, leja Witosa 26     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Opole, leja Witosa 26     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci
    Opole, leja Witosa 26     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział pediatryczny dzieci starszych
    Opole, leja Witosa 26     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział pediatryczny dzieci młodszych
    Opole, leja Witosa 26     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
    Opole, leja Witosa 26     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520343
  Email: radiologia@wcm.opole.pl
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań dopplerowskich
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań naczyniowych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia angiografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań konwencjonalnych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia badań naczyniowych
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia angiografii
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia badań konwencjonalnych
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Mikrobiologii

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520880
  Email: mikrob@wcm.opole.pl
  • Pracownia bakteriologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia kontroli jakości badań i zakażeń szpitalnych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia parazytologiczna
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia pożywek
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Poradnia immunoserologiczna
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia higieny środowiska szpitalnego
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia zakażeń niebakteryjnych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Epidemiologia
  • Pracownia HIV i wirusowych zapaleń wątroby
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia zakażeń niebakteryjnych
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Epidemiologia
   • Pracownia HIV i wirusowych zapaleń wątroby
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520390
  Email: laboratorium@wcm.opole.pl
  • Pracownia analityki ogólnej
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologii ogólnej i hemostazy
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemii klinicznej
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia imunochemiczna
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia przyjmowania materiału i ekspedycji wyników
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia badań pilnych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hemostazy
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia analiz chromatograficznych
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia metodyczno-kontrolna
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biologii molekularnej
   Opole, leja Witosa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia badań pilnych
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia hemostazy
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia analiz chromatograficznych
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia metodyczno-kontrolna
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia biologii molekularnej
    Opole, leja Witosa 26     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Patomorfologii

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520840
  Email: patomorfologia@wcm.opole.pl
  • Zakład patomorfologii
   Opole, leja Witosa 26     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
 • Apteka

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520320
  Email: aptmaj@wcm.opole.pl
  • Apteka
   Opole, leja Witosa 26     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
 • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520795
  • Zespół kontroli zakażeń szpitalnych
   Opole, leja Witosa 26     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
 • Centralna Sterylizatornia i Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520370
  • Centralna sterylizatornia i stacja mycia i dezynfekcji łóżek
   Opole, leja Witosa 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
 • Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

  Opole, leja Witosa 26 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 774520745
  Email: centrum@wcm.opole.pl
  • Komitet kontroli zakażeń szpitalnych
   Opole, leja Witosa 26     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia