Ratownictwo Medyczne i Pomoc Doraźna Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chrobrego 39 (58-300 Wałbrzych)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wałbrzych
tel.: 74 8426110, 74 8424462

Jednostki - Ratownictwo Medyczne i Pomoc Doraźna...

 • Ratownictwo Medyczne i Pomoc Doraźna Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu

  Wałbrzych, Chrobrego 39 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 74 8426110, 74 8424462
  Email: pogotowie@post.pl
  Witryna: www.bip.pogotowie-walbrzych.dolnyslask.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • USG
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Dzienna pomoc lekarska
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Chirurgia dziecięca
   • Chirurgia ogólna
   • Choroby wewnętrzne
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pediatria
   • Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Chirurgia dziecięca
   • Chirurgia ogólna
   • Choroby wewnętrzne
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pediatria
   • Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Chirurgia dziecięca
   • Chirurgia ogólna
   • Choroby wewnętrzne
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pediatria
   • Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół ratownictwa medycznego - podstawowy
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej - dyspozytornia
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe - Chirurgia ogólna
   • Choroby wewnętrzne
   • Medycyna ratunkowa
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pediatria
   • Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Ambulatorium pediatryczne
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Kardiologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia dziecięca
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Wałbrzych, Chrobrego 39     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Anestezjologia i intensywna terapia
   • Chirurgia dziecięca
   • Chirurgia ogólna
   • Choroby wewnętrzne
   • Medycyna ratunkowa
   • Medycyna rodzinna
   • Neurologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pediatria
   • Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium pediatryczne
    Wałbrzych, Chrobrego 39     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Dzienna pomoc lekarska - Kardiologia dziecięca
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia dziecięca
   • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
    Wałbrzych, Chrobrego 39     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Anestezjologia i intensywna terapia
    • Chirurgia dziecięca
    • Chirurgia ogólna
    • Choroby wewnętrzne
    • Medycyna ratunkowa
    • Medycyna rodzinna
    • Neurologia
    • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pediatria
    • Położnictwo i ginekologia