Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Raciborska 15 (40-074 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 20 87 300

Jednostki - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i...

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

  Katowice, ul. Raciborska 15 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 20 87 300
  Email: rckik@rckik-katowice.pl
  Witryna: www.krwiodawstwo-katowice.pl
  • Dział Krwiodawców
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Dział Laboratoryjny
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Preparatyki Krwi
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Dział Ekspedycji
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Bank Tkanek
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 33 82 21 839  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 28 19 508  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 33 85 14 363  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 34 36 05 792  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 26 14 464  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 27 89 838  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 21 28 044  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 29 79 957  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 38 23 940  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 27 36 331  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Dział Ekip Wyjazdowych
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Dział Produkcji Odczynników Serologicznych
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Produkty lecznicze - Zdrowie publiczne
  • Dział Zapewnienia Jakości
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunogenetyki układu HLA
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Zdrowie publiczne
  • Ośrodek Dawców Szpiku
   Katowice, ul. Raciborska 15      Telefon: 32 20 87 300  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • Oddział Terenowy
   Katowice, ul. Raciborska 15     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Terenowy
    Katowice, ul. Raciborska 15     
    Punkt pobrań krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
   • Oddział Terenowy
    Katowice, ul. Raciborska 15     
    Punkt pobrań krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
   • Oddział Terenowy
    Katowice, ul. Raciborska 15     
    Punkt pobrań krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
   • Oddział Terenowy
    Katowice, ul. Raciborska 15     
    Punkt pobrań krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne