Regionalny Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 (78-100 Kołobrzeg)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Kołobrzeg
tel.: 94/35-30-200

Jednostki - Regionalny Szpital

 • Regionalny Szpital

  Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94/352-39-82
  Email: zozkol@ko.onet.pl
  • Oddział Kardiologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym, pododdziałem gastroenterologicznym, pododdziałem reumatologicznym, pododdziałem nefrologicznym
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Neurologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Okulistyczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Psychiatryczny z pododdziałem leczenia uzależnień
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Pododdziałem chirurgii dla dzieci
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Stacja Dializ
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Dzienny Oddział Psychiatryczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Szpitalna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Blok Operacyjny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka Zakładowa
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Patomorfologii
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EEG
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Sterylizatornia
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Rehabilitacji
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Pediatryczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i zaburzeń rytmu
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USK
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Holtera
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia VNG
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia audiologii
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG - ginekologiczne
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia dopplerowska
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział hematologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział udarowy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział urologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pododdział neurologii dziecięcej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Zespół transportu sanitarnego
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R"
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy sanitarny "S"
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia USG oka A i B
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia perymetrii kinetycznej i statycznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia angiografii fluorescencyjnej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia laserowa
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia OCT
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Oddział Dziecięcy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Urologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Gastrologiczny
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Ratunkowy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
  • Pracownia diagnostyki okulistycznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
  • Pododdział neurochirurgii
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Poradnia Uzależnień
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dziecięcy
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Urologiczny
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział Gastrologiczny
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Oddział Ratunkowy
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
   • Pracownia diagnostyki okulistycznej
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Pracownie inne
    • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Pododdział neurochirurgii
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Poradnia Uzależnień
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia wielospecjalistyczna

  Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94/352-82-61
  Email: zozkol@ko.onet.pl
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gasteroenterologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Hematologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób płuc
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna dla dzieci
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Neonatologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia położniczo - genekologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła Rodzenia
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Wad Postawy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Preluksacyjna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia wad serca
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci i młodzieży
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet pielęgniarki środowikowo-rodzinnej
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia hemodynamiki
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia spirometryczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia EMG
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Alergologiczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Ftyzjatryczna
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
  • Poradnia Endokrynoklogiczna Osteoporozy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci i młodzieży
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Dyspozytornia
   Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Alergologiczna
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Ftyzjatryczna
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
   • Poradnia Endokrynoklogiczna Osteoporozy
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci i młodzieży
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Dyspozytornia
    Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Choroby wewnętrzne
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kołobrzeg, Łopuskiego 8 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
 • Apteka Szpitalna "Nowa" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kołobrzeg, Łopuskiego 8 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  • Apteka Szpitalna "Nowa"
   Kołobrzeg, Łopuskiego 8     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Podstawowa opieka zdrowotna

  Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94/35-302-00
  Email: zozkol@ko.onet.pl
 • Przychodnia wielospecjalistyczna

  Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 33 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94/35-302-00
  Email: zozkol@ko.onet.pl