SALUS CENTRUM MEDYCZNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3A (57-300 Kłodzko)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Kłodzko
tel.: 74 867-37-28

Jednostki - SALUS CENTRUM MEDYCZNE

 • SALUS Centrum Medyczne Oddział Główny

  Kłodzko, Kusocińskiego 3a (dolnośląskie / powiat Kłodzko)
  Telefon: 74 867-37-28
  Email: biuro@saluscm.pl
  Witryna: www.salus.pl
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia kardiologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia onkologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia reumatologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia promocji zdrowia
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia USG
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Choroby wewnętrzne
  • Pracownia endoskopowa
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Dział (pracownia) hydroterapiii
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Medycyna transportu
  • Sterylizatornia
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Zespół transportu sanitarnego
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a      Telefon: 074 867-37-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a      Telefon: 074 867-37-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a      Telefon: 74 867-37-28  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia alergologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób płuc
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii jednego dnia
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Blok operacyjny
   Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chorób płuc
    Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chirurgii jednego dnia
    Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Blok operacyjny
    Kłodzko, Kusocińskiego 3a     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • SALUS Centrum Medyczne filia w Dusznikach

  Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9 (dolnośląskie / powiat Duszniki-Zdrój)
  Telefon: 74 866-98-22
  Email: biuro@salus.pl
  Witryna: www.salus.pl
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet lekarza lekarza rodzinnego
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia medycyny pracy
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
  • Dział ( pracownia ) fizykoterapii
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) kinezyterapii
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia ) masażu leczniczego
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Fizjoterapia domowa
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9      Telefon: 074 866-98-22  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9      Telefon: 074 866-98-22  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG
   Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna
    Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pracownia USG
    Duszniki-Zdrój, Dworcowa 9     
    Pracownie inne
 • SALUS Centrum Medyczne Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp z o.o Filia w Dusznikach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Duszniki-Zdrój, Kłodzka 14 (dolnośląskie / powiat Duszniki-Zdrój)
  • Gabinet lekarza lekarza rodzinnego
   Duszniki-Zdrój, Kłodzka 14     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Duszniki-Zdrój, Kłodzka 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej
   Duszniki-Zdrój, Kłodzka 14     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Duszniki-Zdrój, Kłodzka 14     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • SALUS Centrum Medyczne filia w Bierkowicach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bierkowice, Bierkowice  (dolnośląskie / powiat Duszniki-Zdrój)
  • Podstawowa opieka zdrowotna
   Bierkowice, Bierkowice      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Salus Centrum Medyczne Fillia w Kłodzku

  Kłodzko, Łąkowa 5 (dolnośląskie / powiat Kłodzko)
  Telefon: 74 647-53-77
  Email: biuro@saluscm.pl
  Witryna: www.salus.pl
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia urologiczna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział ( pracownia) fizykoterapii
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) kinezyterapii
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział(pracownia) hydroterapii
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) krioterapii
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek dzienny zaburzeń nerwicowych
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia neurologiczna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet zabiegowy
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Pracownia USG
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa
  • Fizjoterapia domowa
   Kłodzko, Łąkowa 5     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kłodzko, Łąkowa 5      Telefon: 074 647-53-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kłodzko, Łąkowa 5      Telefon: 074 647-53-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kłodzko, Łąkowa 5      Telefon: 074 647-53-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kłodzko, Łąkowa 5      Telefon: 074 647-53-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Salus Centrum Medyczne Filia w Bożkowie

  Bożków, Bożków 53 (dolnośląskie / powiat Nowa Ruda)
  Telefon: 074 871 42 47
  Email: biuro@saluscm.pl
  Witryna: www.salus.pl
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Bożków, Bożków 53     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bożków, Bożków 53     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Bożków, Bożków 53     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Bożków, Bożków 53     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Choroby wewnętrzne
 • Salus Centrum Medyczne Filia w Nowej Rudzie

  Nowa Ruda, Piłsudskiego 2 (dolnośląskie / powiat Nowa Ruda)
  Telefon: 74 865 65 10
  Email: biuro@saluscm.pl
  Witryna: www.salus.pl
  • Fizjoterapia domowa
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia alergologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia endokrynologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Ośrodek dzienny zaburzeń nerwicowych
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2      Telefon: 074 867-37-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Nowa Ruda, Piłsudskiego 2      Telefon: 074 867-37-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Salus Centrum Medyczne Filia w Tłumaczowie

  Ścinawka Średnia, Tłumaczów 46 (dolnośląskie / powiat Radków obszar wiejski)
  Telefon: 74 865 65 10
  Email: biuro@saluscm.pl
  Witryna: www.salus.pl
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Ścinawka Średnia, Tłumaczów 46     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Ścinawka Średnia, Tłumaczów 46     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Ścinawka Średnia, Tłumaczów 46     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Ścinawka Średnia, Tłumaczów 46     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Choroby wewnętrzne